0620534344
info@echtscheidennieuwestijl.nl
Deskundig, betrouwbaar en betaalbaar
Een persoonlijke werkwijze

Hoe werken wij?

Alles begint met een intakegesprek, dit kan op een afspraaklocatie, maar ook telefonisch. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Vervolgens een één op één gesprek (uiteraard onder geheimhouding). Dit biedt ieder de gelegenheid om zijn of haar wensen uit te spreken, angsten te delen, boosheid te uiten, verdriet te tonen. Een één op één gesprek is geen verplichting, het blijkt in de praktijk wel heel goed te werken. Mensen voelen zich gehoord.

“Het ontleden en analyseren van de situatie is essentieel. In kaart brengen wat de hoofd- en bijzaken zijn en duidelijk communiceren. Altijd beginnen bij de basis en een daarbij behorend plan van aanpak opstellen.”

In een daaropvolgend gesprek met z’n drieën gaan we gezamenlijk proberen de puzzel te leggen om tot afspraken te komen die door beiden gedragen worden.

De gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst (convenant) opgenomen, met daaraan gehecht een vermogensopstelling.

In het geval jullie minderjarige kinderen hebben worden de afspraken betreffende de verzorging en opvoeding van hen vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wij pakken enkel zaken aan, waarvan wij op voorhand geloven dat wij het tot een goed einde kunnen brengen.

Dat is Echtscheiden Nieuwestijl: eerlijk en transparant.